Back
Nainarmandapam, Sudhana Nagar, Murungapakkam – I, Murungapakkam – II, Murungapakkam – III Govet. School, Ottampalayam, Kompakkam – 1,2, Othiampet, Utharavagini Bunk, S.S. Nagar, Lourdu Nagar, By Pass Tea Stall, By Pass Petrol Bunk.